کدنام محصولکد فنیمدلمدل خودروقیمت(تومان)تعداد سفارش
1547 فشنگی روغن لیفان X60 و 620 و 520 LF479Q1-3818100A 520 لیفان 95,000تومان
397 سنسور دمای آب لیفان X60 و 620 و 520 LBA3616100 520 لیفان 95,000تومان
1532 قاب تسمه تایم وسطی لیفان X50 و 520 LF479Q1-1025022A 520 لیفان 0 تومان نا موجود
1533 قاب تسمه تایم پایینی لیفان X50 و 520 LF479Q1-1025023A 520 لیفان 0 تومان نا موجود
1470 بوش دسته موتور جلو چپ لیفان 520 0 520 لیفان 180,000تومان نا موجود
1459 بوش طبق آلومینیومی لیفان 520 0 520 لیفان 0 تومان نا موجود
1475 پایه دسته موتور چپ لیفان 520 0 520 لیفان 190,000تومان
800 دیسک و صفحه کلاچ لیفان 520 و X50 LF481Q1-1601200 520 لیفان 0 تومان نا موجود
601 گلگیر جلو چپ لیفان 520 L8403101 520 لیفان 550,000تومان نا موجود
602 گلگیر جلو راست لیفان 520 L8403201 520 لیفان 0 تومان نا موجود