کدنام محصولکد فنیمدلمدل خودروقیمت(تومان)تعداد سفارش
1547 فشنگی روغن لیفان X60 و 620 و 520 LF479Q1-3818100A 520 لیفان لطفا وارد سایت شوید
397 سنسور دمای آب لیفان X60 و 620 و 520 LBA3616100 520 لیفان لطفا وارد سایت شوید
1532 قاب تسمه تایم وسطی لیفان X50 و 520 LF479Q1-1025022A 520 لیفان لطفا وارد سایت شوید نا موجود
1533 قاب تسمه تایم پایینی لیفان X50 و 520 LF479Q1-1025023A 520 لیفان لطفا وارد سایت شوید نا موجود
1470 بوش دسته موتور جلو چپ لیفان 520 0 520 لیفان لطفا وارد سایت شوید
1459 بوش طبق آلومینیومی لیفان 520 0 520 لیفان لطفا وارد سایت شوید نا موجود
1475 پایه دسته موتور چپ لیفان 520 0 520 لیفان لطفا وارد سایت شوید
800 دیسک و صفحه کلاچ لیفان 520 و X50 LF481Q1-1601200 520 لیفان لطفا وارد سایت شوید نا موجود
601 گلگیر جلو چپ لیفان 520 L8403101 520 لیفان لطفا وارد سایت شوید نا موجود
602 گلگیر جلو راست لیفان 520 L8403201 520 لیفان لطفا وارد سایت شوید نا موجود