کدنام محصولکد فنیمدلمدل خودروقیمت(تومان)تعداد سفارش
1416 منبع انبساط لیفان 620 B1311100 620 لیفان 280,000تومان
1547 فشنگی روغن لیفان X60 و 620 و 520 LF479Q1-3818100A 520 لیفان 95,000تومان
397 سنسور دمای آب لیفان X60 و 620 و 520 LBA3616100 520 لیفان 95,000تومان
1548 کمک فنر عقب لیفان 620 620 لیفان 550,000تومان نا موجود
333 مه شکن جلو راست لیفان 620 B4116200 620 لیفان 290,000تومان نا موجود
311 چراغ جلو چپ لیفان 620 B4121100 620 لیفان 1,350,000تومان نا موجود
1607 دستگیره بیرونی عقب چپ لیفان 620 B6205130A2 620 لیفان 290,000تومان
1606 دستگیره بیرونی عقب راست لیفان 620 B6205230A2 620 لیفان 275,000تومان
1604 دستگیره بیرونی جلو راست لیفان 620 B6105230A2 620 لیفان 290,000تومان
1605 دستگیره بیرونی جلو چپ لیفان 620 B6105130A2 620 لیفان 290,000تومان نا موجود