کدنام محصولکد فنیمدلمدل خودروقیمت(تومان)تعداد سفارش
1976 براکت سپر جلو راست جک J4 2803206U8510 J4 جک 200,000تومان
1975 براکت سپر جلو چپ جک J4 2803205U8510 J4 جک 200,000تومان
1979 قاب مه شکن جلو راست جک J4 2803160U8510 J4 جک 260,000تومان
1978 قاب مه شکن جلو چپ جک J4 2803150U8510 J4 جک 260,000تومان