کد نام محصول کد فنی مدل مدل خودرو قیمت(تومان) تعداد سفارش
2733 بغل یاتاقان جک J5 اتومات S1005L21153-50014 - J5 جک 120,000تومان
2240 پوسته بالایی تسمه دنده تایمینگ عقب راست جک J5 S1021L21153- J5 جک 0 تومان نا موجود
2241 پوسته پایین تسمه دنده تایمینگ عقب راست جک J5 S1021L21153-50004 J5 جک 240,000تومان
2242 پوسته پایین تسمه دنده تایمینگ عقب چپ جک J5 S1021L21153-50005 J5 جک 150,000تومان
2249 تایپیت جک J5 S1007L21153-50012 J5 جک 225,000تومان
2254 دستگیره بیرونی درهای جک J5 6105110U7101 J5 جک 200,000تومان
2258 دستگیره داخلی در عقب راست جک J5 6205160U7101 J5 جک 200,000تومان
2225 دنده تایمینگ میل لنگ جک J5 اتومات S1021L21153-50026 J5 جک 400,000تومان
2230 دنده تایمینگ میل سوپاپ جک J5 اتومات S1021L21153-50018 J5 جک 525,000تومان
2264 زه در صندوق عقب جک J5 5607300U7101 J5 جک 490,000تومان