کد نام محصول کد فنی مدل مدل خودرو قیمت(تومان) تعداد سفارش
1981 در موتور جک J4 8402010U8510E J4 جک 7,300,000تومان
1980 شبکه زیر سپر جلو جک J4 2803130U8510 J4 جک 580,000تومان
1974 شلگیر جلو راست جک J4 5512200U8510 J4 جک 300,000تومان
1977 جلو پنجره جک J4 2803121U8510 J4 جک 0 تومان نا موجود
1973 شلگیر جلو چپ جک J4 5512100U8510 J4 جک 300,000تومان
1976 براکت سپر جلو راست جک J4 2803206U8510 J4 جک 190,000تومان
1975 براکت سپر جلو چپ جک J4 2803205U8510 J4 جک 190,000تومان
1979 قاب مه شکن جلو راست جک J4 2803160U8510 J4 جک 260,000تومان
1978 قاب مه شکن جلو چپ جک J4 2803150U8510 J4 جک 260,000تومان