کدنام محصولکد فنیمدلمدل خودروقیمت(تومان)تعداد سفارش
1096 منبع انبساط لیفان X50 A1311100 X50 لیفان 400,000تومان
1085 سوپاپ دود و هوا لیفان X50 LF479Q3-B-1007012A X50 لیفان 0 تومان نا موجود
1117 رادیاتور آب لیفان X50 A1301100 X50 لیفان 0 تومان نا موجود
1608 دسته راهنما و برف پاک کن لیفان X50 AAB3774500 X50 لیفان 1,800,000تومان نا موجود
1588 خنک کننده گیربکس لیفان X50 ABC1503400 X50 لیفان 2,900,000تومان نا موجود
762 بلبرینگ و توپی چرخ عقب چپ گریت وال ولکس C30 و لیفان X50 3104100A-G08 X50 گریت وال 1,100,000تومان
1104 آینه چپ لیفان X50 A8202100 X50 لیفان 1,500,000تومان نا موجود
939 طبق کامل راست گریت وال ولکس C30 و لیفان X50 A2904200 X50 گریت وال 850,000تومان
938 طبق کامل چپ گریت وال ولکس C30 و لیفان X50 A2904100 X50 گریت وال 800,000تومان
867 رادیاتور کولر (کندانسور) لیفان X60 S8105100 X50 لیفان 1,200,000تومان