کد نام محصول کد فنی مدل مدل خودرو قیمت(تومان) تعداد سفارش
476 فیلتر کابین لیفان X50 لوکوموبیل LC888119 X50 لیفان 37,000تومان
475 فیلتر هوای لیفان X50 لوکوموبیل LA888119 X50 لیفان 67,000تومان
49 فیلتر روغن لیفان X50 بهران ---GS1153 X50 لیفان 70,500تومان
2532 پمپ بنزین لیفان X50 A1123100B1 / A1123100 X50 لیفان 1,800,000تومان
1076 لولای در موتور چپ لیفان X50 A8402300 X50 لیفان 300,000تومان
1077 لولای در موتور راست لیفان X50 A8402400 X50 لیفان 300,000تومان
1145 پلوس چپ لیفان X50 A2203100 X50 لیفان 2,700,000تومان نا موجود
1099 پلوس راست لیفان X50 A2203200 X50 لیفان 2,700,000تومان
2412 بغل یاتاقان لیفان X50 LF479Q1-1005013A X50 لیفان 200,000تومان
2433 توپی کامل چرخ عقب چپ لیفان X50 A3104100 X50 لیفان 2,062,500تومان