کدنام محصولکد فنیمدلمدل خودروقیمت(تومان)تعداد سفارش
945 قاب آینه راست گریت وال ولکس C30 8202207-G08 ولکس C30 گریت وال 380,000تومان
944 قاب آینه چپ گریت وال ولکس C30 8202107-G08 ولکس C30 گریت وال 380,000تومان
1104 آینه چپ لیفان X50 A8202100 X50 لیفان 1,500,000تومان نا موجود
263 آینه چپ جک J5 8210100u7101 J5 جک 815,000تومان
262 آینه راست جک J5 8210200u7101 J5 جک 745,000تومان
1148 آینه چپ لیفان 820 G8202100 820 لیفان 0 تومان نا موجود
1486 آینه راست لیفان 820 G8202200 820 لیفان 2,130,000تومان نا موجود
1230 شیشه آینه چپ گریت وال ولکس C30 8202113-S08 ولکس C30 گریت وال 0 تومان نا موجود
1229 شیشه آینه راست گریت وال ولکس C30 8202114-S08 ولکس C30 گریت وال 0 تومان نا موجود
1228 شیشه سانروف گریت وال ولکس C30 0 ولکس C30 گریت وال 0 تومان نا موجود