کدنام محصولکد فنیمدلمدل خودروقیمت(تومان)تعداد سفارش
392 قرقری فرمان گریت وال ولکس C30 3411115-G08 ولکس C30 گریت وال 180,000تومان نا موجود
109 پمپ هیدرولیک فرمان گریت وال ولکس C30 3407110-G08 ولکس C30 گریت وال 2,600,000تومان نا موجود
1587 جعبه فرمان لیفان 620 B3401100 620 لیفان 4,000,000تومان نا موجود
1422 بوش طبق کوچک لیفان 820 SDRLIFANWDGBK 820 لیفان 130,000تومان
1602 بوش طبق بزرگ لیفان 820 SDRLIFANWDGCT 820 لیفان 140,000تومان
1575 طبق کامل راست جک S5 2904400U1510 S5 جک 920,000تومان
1574 طبق کامل چپ جک S5 2904300U1510 S5 جک 1,050,000تومان نا موجود
748 نعلبکی بالای توپی کمک گریت وال ولکس C30 2905012-G08 ولکس C30 گریت وال 220,000تومان
1329 توپی سر کمک فنر جلو لیفان 620 B2905170 620 لیفان 300,000تومان نا موجود
734 طبق کامل جلو چپ لیفان 620 B2904100 620 لیفان 720,000تومان