کد نام محصول کد فنی مدل مدل خودرو قیمت(تومان) تعداد سفارش
1983 قاب دستگیره بیرونی جلو راست جک J5 6105290U7102 J5 جک 110,000تومان نا موجود
1981 در موتور جک J4 8402010U8510E J4 جک 7,300,000تومان
1956 در جلو راست جک S5 6101200U1510E S5 جک 5,300,000تومان
1934 قفل در موتور جک J5 8250110U7101 J5 جک 310,000تومان
1938 لولای در موتور راست جک J5 8402400U7101 J5 جک 270,000تومان
1927 لولای در عقب چپ پایینی لیفان X60 S6206120 X60 لیفان 295,000تومان
1926 لولای در جلو چپ پایینی لیفان X60 S6106120 X60 لیفان 295,000تومان
1924 لولای در جلو چپ بالایی لیفان X60 S6106110 X60 لیفان 295,000تومان
1925 لولای در عقب چپ بالایی لیفان X60 S6206110 X60 لیفان 295,000تومان
1922 لولای در جلو راست پایینی لیفان X60 S6106220 X60 لیفان 295,000تومان