کد نام محصول کد فنی مدل مدل خودرو قیمت(تومان) تعداد سفارش
1961 سینی زیر رادیاتور جک J5 اتومات RBS04-7101E J5 جک 0 تومان نا موجود
1960 سینی جا قفلی جک J5 8400800U7101E J5 جک 0 تومان نا موجود
1955 رام زیر موتور جک S5 2810100U1510 S5 جک 4,200,000تومان
1915 سینی جا چراغی چپ لیفان X60 S8400030 X60 لیفان 0 تومان نا موجود
1916 سینی جا چراغی راست لیفان X60 S8400040 X60 لیفان 0 تومان نا موجود
1914 رام طولی لیفان X60 S2901410 X60 لیفان 1,000,000تومان
1913 رام زیر موتور لیفان X60 S2901110 X60 لیفان 3,900,000تومان
1903 سینی زیر رادیاتور لیفان 620 B8401200 620 لیفان 1,100,000تومان
1902 سینی بالای رادیاتور لیفان 620 B8401100 620 لیفان 1,300,000تومان
1424 رام زیر موتور لیفان 620 (1800) BAC2901100 620 لیفان 3,400,000تومان