کدنام محصولکد فنیمدلمدل خودروقیمت(تومان)تعداد سفارش
1096 منبع انبساط لیفان X50 A1311100 X50 لیفان 400,000تومان
1416 منبع انبساط لیفان 620 B1311100 620 لیفان 280,000تومان
1596 منبع انبساط جک S5 1311100U1510 S5 جک 800,000تومان
1314 رادیاتور بخاری لیفان X60 S8101300 X60 لیفان 900,000تومان
1284 رادیاتور بخاری گریت وال ولکس C30 8101110-G08 ولکس C30 گریت وال 850,000تومان نا موجود
1117 رادیاتور آب لیفان X50 A1301100 X50 لیفان 0 تومان نا موجود
1553 رادیاتور کولر جک J5 اتومات 8105010U7054 J5 جک1,420,000تومان 1,300,000تومان
8.5%
867 رادیاتور کولر (کندانسور) لیفان X60 S8105100 X50 لیفان 1,200,000تومان
57 رادیاتور کولر (کندانسور) گریت وال ولکس C30 8105100-G08 ولکس C30 گریت وال 1,450,000تومان
44 رادیاتور آب گریت وال ولکس C30 1301100BS16XA ولکس C30 گریت وال 0 تومان نا موجود