کدنام محصولکد فنیمدلمدل خودروقیمت(تومان)تعداد سفارش
1096 منبع انبساط لیفان X50 A1311100 X50 لیفان 400,000تومان
1416 منبع انبساط لیفان 620 B1311100 620 لیفان 0 تومان نا موجود
1596 منبع انبساط جک S5 1311100U1510 S5 جک 680,000تومان
1314 رادیاتور بخاری لیفان X60 S8101300 X60 لیفان 0 تومان نا موجود
1284 رادیاتور بخاری گریت وال ولکس C30 8101110-G08 ولکس C30 گریت وال 0 تومان نا موجود
1117 رادیاتور آب لیفان X50 A1301100 X50 لیفان 0 تومان نا موجود
1553 رادیاتور کولر جک J5 اتومات 8105010U7054 J5 جک1,420,000تومان 1,300,000تومان
8.5%
867 رادیاتور کولر (کندانسور) لیفان X60 S8105100 X50 لیفان 1,200,000تومان
57 رادیاتور کولر (کندانسور) گریت وال ولکس C30 8105100-G08 ولکس C30 گریت وال 1,450,000تومان
44 رادیاتور آب گریت وال ولکس C30 1301100BS16XA ولکس C30 گریت وال 0 تومان نا موجود