کد نام محصول کد فنی مدل مدل خودرو قیمت(تومان) تعداد سفارش
1015 لوله کمپرسور کولر خروجی لیفان X60 S8108100 X60 لیفان 480,000تومان
725 لوله خروجی کمپرسور کولر گریت وال ولکس C30 8108600XJ08XB ولکس C30 گریت وال 500,000تومان
291 لوله ورودی کمپرسور کولر گریت وال ولکس C30 8108300XJ08XA ولکس C30 گریت وال 550,000تومان
775 لوله ورودی بخاری گریت وال ولکس C30 8108101CG08XA ولکس C30 گریت وال 100,000تومان
46 لوله ورودی رادیاتور آب گریت وال ولکس C30 1303012XG08XA ولکس C30 گریت وال 130,000تومان
1189 لوله روغن پمپ هیدرولیک فرمان (برگشت) گریت وال ولکس C30 3406200-G08 ولکس C30 گریت وال 350,000تومان
108 لوله روغن پمپ هیدرولیک فرمان (رفت) گریت وال ولکس C30 3406100AG08XA ولکس C30 گریت وال 0 تومان نا موجود
774 لوله کولر گریت وال ولکس C30 8108400XJ08XB ولکس C30 گریت وال 0 تومان نا موجود
235 لوله ورودی دریچه گاز گریت وال ولکس C30 3765011-EG01 ولکس C30 گریت وال 50,000تومان
904 لوله ورودی کمپرسور کولر 2 گریت وال ولکس C30 8108200XJ08XA ولکس C30 گریت وال 480,000تومان