کدنام محصولکد فنیمدلمدل خودروقیمت(تومان)تعداد سفارش
1244 گل پخش کن های جلو و عقب ولکس C30 ولکس C30 گریت وال 400,000تومان
906 گل پخش کن عقب راست لیفان X60 S5512161A2 X60 لیفان 100,000تومان
590 شلگیر جلو راست فاو V5 53875-TKA00 V5 فاو198,000تومان 60,000تومان
69.7%
589 شلگیر جلو چپ فاو V5 53876-TKA00 V5 فاو 0 تومان نا موجود
788 شلگیر جلو چپ جک S5 5512100U1510 S5 جک 250,000تومان
1427 شلگیر جلو راست جک S5 55122001510 S5 جک 250,000تومان
416 گل پخش کن جلو چپ لیفان X60 S5512112A2 X60 لیفان 120,000تومان
415 گل پخش کن جلو راست لیفان X60 S5512122A2 X60 لیفان 120,000تومان
1059 گل پخش کن جلو چپ لیفان X50 X50 لیفان 100,000تومان نا موجود
905 گل پخش کن عقب چپ لیفان X60 S5512151A2 X60 لیفان 100,000تومان