کدنام محصولکد فنیمدلمدل خودروقیمت(تومان)تعداد سفارش
922 لنت ترمز جلو ایرانی گریت وال ولکس C30 و لیفان X50 0 X50 گریت وال 200,000تومان
926 لنت ترمز جلو جک S5 0 S5 جک 310,000تومان
256 لنت ترمز جلو جک J5 S3500L21167-50023 J5 جک 270,000تومان
533 لنت ترمز جلو لیفان X60 SS35001 X60 لیفان 205,000تومان
82 لنت ترمز جلو وارداتی گریت وال ولکس C30 و لیفان X50 3501140-G08 X50 گریت وال 300,000تومان
924 لنت ترمز عقب JUNIUS گریت وال ولکس C30 و لیفان X50 0 X50 گریت وال 250,000تومان
534 لنت ترمز عقب لیفان X60 SS35002 X60 لیفان 0 تومان نا موجود