کد نام محصول کد فنی مدل مدل خودرو قیمت(تومان) تعداد سفارش
931 لنت ترمز جلو گریت وال ولکس C30 و لیفان X50 0 X50 گریت وال 290,000تومان
922 لنت ترمز جلو ایرانی گریت وال ولکس C30 و لیفان X50 0 X50 گریت وال 0 تومان نا موجود
926 لنت ترمز جلو جک S5 0 S5 جک 310,000تومان
256 لنت ترمز جلو جک J5 S3500L21167-50023 J5 جک 0 تومان نا موجود
533 لنت ترمز جلو لیفان X60 SS35001 X60 لیفان 199,000تومان
82 لنت ترمز جلو وارداتی گریت وال ولکس C30 و لیفان X50 3501140-G08 X50 گریت وال 0 تومان نا موجود
924 لنت ترمز عقب گریت وال ولکس C30 و لیفان X50 0 X50 گریت وال 270,000تومان
534 لنت ترمز عقب لیفان X60 SS35002 X60 لیفان 0 تومان نا موجود