کدنام محصولکد فنیمدلمدل خودروقیمت(تومان)تعداد سفارش
1359 سنسور فشار روغن وی وی تی لیفان X60 LFB479Q-3610200A X60 لیفان لطفا وارد سایت شوید
161 سنسور دمای آب گریت وال ولکس C30 3611070-EG01 ولکس C30 گریت وال لطفا وارد سایت شوید
1191 سنسور فشار روغن وی وی تی گریت وال ولکس C30 3611090-EG01 ولکس C30 گریت وال لطفا وارد سایت شوید
1547 فشنگی روغن لیفان X60 و 620 و 520 LF479Q1-3818100A 520 لیفان لطفا وارد سایت شوید
397 سنسور دمای آب لیفان X60 و 620 و 520 LBA3616100 520 لیفان لطفا وارد سایت شوید
703 استپ ترمز بدون سیم گریت وال ولکس C30 4134400XSZ08A ولکس C30 گریت وال لطفا وارد سایت شوید نا موجود
1481 استپ ترمز سیم‌دار گریت وال ولکس C30 S08-4134400 ولکس C30 گریت وال لطفا وارد سایت شوید نا موجود
986 پمپ شیشه شوی لیفان X60 S3747120 X60 لیفان لطفا وارد سایت شوید نا موجود
1417 سنسور کنترل فشار روغن (او سی وی) لیفان X60 و 620 (1800) 0 620 لیفان لطفا وارد سایت شوید نا موجود
159 ناک سنسور ضربه گیر گریت وال ولکس C30 3611040-EG01 ولکس C30 گریت وال لطفا وارد سایت شوید