کد نام محصول کد فنی مدل مدل خودرو قیمت(تومان) تعداد سفارش
1359 سنسور فشار روغن وی وی تی لیفان X60 LFB479Q-3610200A X60 لیفان 0 تومان نا موجود
161 سنسور دمای آب گریت وال ولکس C30 3611070-EG01 ولکس C30 گریت وال 160,000تومان
1191 سنسور فشار روغن وی وی تی گریت وال ولکس C30 3611090-EG01 ولکس C30 گریت وال 820,000تومان
1547 فشنگی روغن لیفان X60 و 620 و 520 LF479Q1-3818100A 520 لیفان 95,000تومان
397 سنسور دمای آب لیفان X60 و 620 و 520 LBA3616100 520 لیفان 95,000تومان
703 استپ ترمز بدون سیم گریت وال ولکس C30 4134400XSZ08A ولکس C30 گریت وال 450,000تومان
1481 استپ ترمز سیم‌دار گریت وال ولکس C30 S08-4134400 ولکس C30 گریت وال 290,000تومان
986 پمپ شیشه شوی لیفان X60 S3747120 X60 لیفان 0 تومان نا موجود
1417 سنسور کنترل فشار روغن (او سی وی) لیفان X60 و 620 (1800) 0 620 لیفان 0 تومان نا موجود
159 ناک سنسور ضربه گیر گریت وال ولکس C30 3611040-EG01 ولکس C30 گریت وال 600,000تومان