کد نام محصول کد فنی مدل مدل خودرو قیمت(تومان) تعداد سفارش
2462 ایربگ فرمان و داشبورد جک S5 5820010,20U1510 S5 جک 5,600,000تومان
1758 ایربگ فرمان و داشبورد لیفان X60 S5824100,200 X60 لیفان 7,300,000تومان
1082 ایربگ فرمان و داشبورد لیفان X50 A5820200,01 X50 لیفان 8,600,000تومان
1620 پولی سر میل لنگ راین V5 13470-t2a00 V5 راین 730,000تومان
1629 پمپ کلاچ پایین راین V5 314700da10 V5 راین 490,000تومان
1628 پمپ کلاچ بالا راین V5 314200da20 V5 راین 720,000تومان
1613 پمپ روغن راین V5 15110T2A00 V5 راین 1,200,000تومان
2125 پمپ ترمز راین V5 اتومات 472010da80 V5 راین 1,350,000تومان
1641 پمپ بنزین راین V5 77020tka00 V5 راین 2,600,000تومان
1618 بوش طبق بزرگ راین V5 48655Tva00 V5 راین 150,000تومان