کدنام محصولکد فنیمدلمدل خودروقیمت(تومان)تعداد سفارش
1982 قاب دستگیره بیرونی جلو جک J5 6105280U7102 J5 جک 110,000تومان
1984 قاب دستگیره بیرونی عقب جک J5 6205280U7102 J5 جک 110,000تومان
1323 نعلبکی زیر توپی کمک فنر جلو گریت وال ولکس C30 G08-2905102 ولکس C30 گریت وال 290,000تومان
1945 آرم جلو پنجره جک S3 3904120V9010 S3 جک 220,000تومان نا موجود
1957 دسته موتور چپ جک S5 اتومات 1001700U1530 S5 جک 2,300,000تومان
1946 ابرویی مه شکن جلو چپ جک S5 2803213U1510 S5 جک 140,000تومان
1947 ابرویی مه شکن جلو راست جک S5 2803214U1510 S5 جک 140,000تومان
1976 براکت سپر جلو راست جک J4 2803206U8510 J4 جک 200,000تومان
1975 براکت سپر جلو چپ جک J4 2803205U8510 J4 جک 200,000تومان
1979 قاب مه شکن جلو راست جک J4 2803160U8510 J4 جک 260,000تومان