کد نام محصول کد فنی مدل مدل خودرو قیمت(تومان) تعداد سفارش
2464 ایربگ فرمان و داشبورد جک S3 5820010,20U2211,10 S3 جک 5,600,000تومان
2466 ایربگ فرمان و داشبورد جک J5 اتومات 34021,5820020U7101 J5 جک 5,400,000تومان
2462 ایربگ فرمان و داشبورد جک S5 5820010,20U1510 S5 جک 5,600,000تومان
1299 زه در عقب چپ جک S3 5522500u2213 S3 جک 300,000تومان
1298 زه در جلو راست جک S3 5522400u2213 S3 جک 300,000تومان
1297 زه در جلو چپ جک S3 5522300u2213 S3 جک 300,000تومان
2090 جلو پنجره با استیل جک S5 -2803103U1510 S5 جک 700,000تومان
2046 فلاپ پلاستیکی زیر سپر جلو جک S3 2803112U221G S3 جک 580,000تومان
1983 قاب دستگیره بیرونی جلو راست جک J5 6105290U7102 J5 جک 110,000تومان نا موجود
1981 در موتور جک J4 8402010U8510E J4 جک 7,300,000تومان